Postulaty Ruchu Obywatelskiego manifesto – moja wersja


– próba odzyskania suwerenności Polski, zgadzam się, chociaż nie wiem za bardzo o co chodzi

– możliwie szybka spłata zadłużenia kraju, który jest dużą przeszkodą w odbudowie Polski, jednakże nie może ona wpływać negatywnie na standard życia obywateli RP, zgadzam się

– współpraca z krajami Europy środkowej na poziomie gospodarczym i handlowym (nazwa robocza „Projekt Wsparcia”), w której skład wchodziłyby: Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Grecja, Cypr i Chorwacja. Współpraca i wzajemna pomoc nie może wpływać na utratę suwerenności żadnego kraju porozumienia. wg. mnie objęcie Grecji nie byłoby dobrym pomysłem, z wiadomych powodów

– likwidacja immunitetu, który pozwala pozostawać politykom bezkarnym przy podejmowanych decyzjach oraz wielu innych aspektach życia zawodowego, a także prywatnego, zgadzam się

– ograniczenie władzy polityka do zwykłego urzędnika RP. Funkcja ta powinna być chęcią pomocy obywatelom Polski oraz rozbudową gospodarki, przemysłu i handlu Naszego kraju, hmm nie wiem o co dokładnie chodzi, ale ideowo częściowo popieram

– każdy polityk posiadający rodzinę nie może posiadać rozdzielności majątkowej,ten bym raczej pominął

– nałożenie na polityka oświadczenia lojalnościowego, w którym w razie wykrycia przyjęcia korzyści majątkowej pozbawia się go całego majątku przechodzącego na własność skarbu państwa. Jednakże przysługiwać mu będzie lokal zastępczy tak jak, każdemu obywatelowi RP i według tych samych norm. Dodatkowo nakładany będzie dożywotni zakaz pełnienia funkcji urzędnika państwowego,Zamiast tego lepiej nałożyć wysokie kary, bo nie ma potrzeby dodatkowego komplikowania prawa

– bezwzględne karanie osób dokonujących przywłaszczenia pieniędzy i mienia należących do skarbu państwa lub od niego otrzymanych na cele publiczne, zgadzam się

– ograniczenie ilości posłów parlamentu do dwóch, na każde województwo (32) z pięciu partii, które wchodzą w skład sejmu w udziale procentowym głosowania. W sumie otrzymujemy 160 miejsc poselskich. Przyjmując, że poseł zarabia tylko 10. 000 zł. brutto daje nam oszczędność w ciągu roku 36 000 000 zł. brutto z usuniętych 300 miejsc poselskich lub wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych na podobnych zasadach przedstawionych w dokumencie, jeżeli chcemy również usunąć senat, to nie jestem pewien, czy wystarczy tak mała ilość, ja bym lekko zwiększył ich ilość do 3 na województwo

–zrównanie wypłaty polityka z przyjętych 10 000 zł. brutto do średniej krajowej. Przy liczbie 160 posłów i stawce 4000zł brutto otrzymujemy 640 000 zł. brutto miesięcznie na wypłaty (zysk roczny 11 520 000 zł. brutto), Tutaj bym ustanowił pensję na dwu-krotność średniej pensji, ponieważ żaden ekspert nie będzie chciał być w sejmie za niewielką pensję

– zmniejszenie dodatku na prowadzenie biura po oszacowaniu faktycznych wydatków, lecz nie można dopuścić do wypłacania takich sum co miesiąc (11 150 zł.), zgadzam się

– likwidacja senatu. Senator otrzymuje taką samą kwotę jak poseł parlamentu. Senat posiada 100 miejsc, więc rocznie otrzymujemy 12 000 000 zł. brutto. Do tego należało by dodać wszelkie dodatki,zgadzam się

– dodatkowo określenie racjonalnej ilości ministrów, których funkcja jaką pełnią będzie realną potrzebą, a nie dodatkowym stołkiem,zgadzam się

– zaprzestanie zakupu rządowych środków transportu odbiegających rażąco od przeciętnej ceny rynkowej,zgadzam się

– Konstytucja RP może być zmieniania po obowiązkowym głosowaniu wszystkich obywateli Polski z wynikiem nie mniejszym niż ¾ uprawnionych do głosowania. Ze względu na powagę i ważność zmiany w Konstytucji byłoby to jedyne obowiązkowe głosowanie, które jednocześnie byłby wolnym dniem od pracy,wg. mnie nie ma potrzeby wprowadzania takich restrykcji, i tak trzeba mieć 2/3 głosów w sejmie, żeby ją zmienić, można by ewentualnie zwiększyć % do 75, ale nie ma potrzeby aż takich zmian

– zmiana ustaw uproszczająca codzienne życie obywatela RP oraz likwidacje wszystkich innych absurdalnych ustaw,zgadzam się

– zakaz uprawy i sprzedaży produktów GMO (żywność modyfikowana genetycznie) oraz innych produktów je zawierającą na terenie całego kraju. Złamanie zakazu jest porównywalne z celowym zamiarem narażenia życia i zdrowia obywateli Polski,tutaj byłbym ostrożny, jeśli chodzi o GMO, to trzeba najpierw przeprowadzić szczegółowe testy, zanim podejmie się jakieś kroki

– zakazu sprowadzania do kraju groźnych pestycydów, środków trujących oraz niebezpiecznych w celu utylizacji nie będących składnikiem produkcji w przemyśle, które negatywnie wpływają na środowisko i zdrowie człowieka. Nasz kraj to nie składowisko. Powyższy zakaz dotyczyłby również uprawy roślin i hodowli zwierząt. Skutki złamania zakazu byłoby identyczne jak w przypadku uprawy i sprzedaży GMO, jak poprzednio

– ułatwienie działania i sprzedaży żywności ekologicznej na rynku lokalnym rolników i hodowców żywności po wcześniejszym otrzymaniu certyfikatu, który będzie kontrolowany, a w przypadku oszustw karany, zgadzam się

– przeznaczenie pieniędzy na zakup sprzętu medycznego, który jest nieosiągalny w Polsce, zgadzam się

– usprawnienie działania służby zdrowia poprzez realne możliwości jakie można dokonać w obecnej chwili przy współpracy z lekarzami,zgadzam się

– wspieranie badań nad nowatorskimi badaniami w dziedzinie zdrowia, które mogą ratować życie ludzi lub znacząco wpłynąć na skrócenie czasu przywrócenia do zdrowia, zgadzam się

– wspieranie badań nad alternatywnymi źródłami energii oraz nie blokowanie możliwości produkowaniu jej na własne potrzeby przy założeniu, że nie narazi ono życia i zdrowia oraz nie wpłynie negatywnie na środowisko. Zwłaszcza po tym jak rząd uwalnia ceny dla energetyki taryfa G, której posiadaczem jest, każdy zwykły obywatel RP. Ceny te nie będą uzgadniane z rządem RP, zgadzam się

– zaprzestanie trwonienia pieniędzy podatników na niedorzeczne projekty i nierzetelne przetargi,zgadzam się

– wspieranie polskich wynalazców i pomoc w badaniach naukowych w celu podniesienia niezależności gospodarczej i być może dzięki temu wprowadzenie Polski na czołowego lidera w danej dziedzinie na skalę Europy lub Świata,po raz kolejny się zgadzam

– działania mające na celu przywróceniu komunikacji w mniejszych miejscowościach w celu ułatwienia dojazdu do pracy, szkoły, lekarza itp. jak wyrzej

– zaprzestanie sprzedaży złóż naturalnych w ręce obcego kapitału,nie znam dokładnego znaczenia tego wyrażenia

– zaprzestanie sprzedaży ziemi polskiej w ręce obcego kapitału zastępując możliwością dzierżawy długoterminowej,ziemia polska publiczna jest taka sama jak ziemia polska prywatna, więc nie wiem o co chodzi

– ułatwienie procedur dla małych i średnich przedsiębiorstw,zgadzam się

– poprawa edukacji RP biorąc przykłady z czołowych krajów na świecie, ponieważ przyszłe pokolenia są najważniejszym dobrem społecznym,zgadzam się

– wprowadzenie norm określających zawartość podręczników dzięki czemu treść nie utraci ważności przez przynajmniej kilka kolejnych lat, a w przypadku zmian wynikających z odkryć itp. będą aktualizowane, aczkolwiek nie będzie miało to wpływu na program nauczania, ja bym raczej poszedł o krok dalej i wprowadził elektroniczne książki, które będą mogły być aktualizowane

– zaprzestanie narażania dzieci na dźwiganie wielu podręczników do jednego przedmiotu zastępując je jedną treścią w całości zgodną z programem nauczania. Wpłynie to pozytywnie na zdrowie i odciąży kręgosłup, który obecnie od najmłodszych lat jest niszczony przez ciężar jaki muszą dźwigać Nasze pociechy.jak wyżej

Niestety nie ma tutaj wielu pomysłów na zwiększenie przychodów Państwa.

Reklamy

Jedna uwaga do wpisu “Postulaty Ruchu Obywatelskiego manifesto – moja wersja

 1. Dziękuję za własne zdanie w sprawie programu i zapraszam wszystkich do czynnego udziału.
  Wysyłajcie propozycje własnej wersji umieszczając własne zdanie w podobny sposób jak tutaj na nasz adres: redakcjamanifesto@wp.pl

  Objaśnienie Programu Rom… i odpis na ewentualne niejasności z przekierowaniem do materiałów. Pamiętajcie, że to my tworzymy nasze „życie” takim jakim jest obecnie zezwalając na te polityczne absurdy rządzących. Polityk jest pracownikiem państwowym, a że pieniądze czerpie z budżetu, który my zasilamy, więc to my jesteśmy pracodawcą i to my powinniśmy ustalać warunki w jakich będziemy żyć, a nie rząd mniejszościowy. Dlaczego mniejszościowy?
  Uprawnionych do głosowania Polaków (łącznie ok. 30 mln Polaków), głosuje 15mln z tego 34% wybiera partię X, czyli jest to ok. 5,1mln Polaków. Tak więc ok. 1/6 wybrała reszcie Polaków rząd, który ma reprezentować pozostałe 5/6, które się z daną partią X nie zgadza !!!

  Czy to jest demokracja??

  Dlatego ważnym jest, aby to wszyscy chodzili na wybory i głosowali, ponieważ w chwili obecnej tylko tyle można zrobić, aby odsunąć od koryta dekadenckich polityków. Więcej głosujących, mniejsza przepaść statystyk jakie podałem.

  Teraz o poglądowym programie ROm…

  – próba odzyskania suwerenności Polski, zgadzam się, chociaż nie wiem za bardzo o co chodzi
  (W chwili obecnej UE nas nie wypuści dopóki istnieje)

  – możliwie szybka spłata zadłużenia kraju, który jest dużą przeszkodą w odbudowie Polski, jednakże nie może ona wpływać negatywnie na standard życia obywateli RP, zgadzam się

  – współpraca z krajami Europy środkowej na poziomie gospodarczym i handlowym (nazwa robocza „Projekt Wsparcia”), w której skład wchodziłyby: Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Grecja, Cypr i Chorwacja. Współpraca i wzajemna pomoc nie może wpływać na utratę suwerenności żadnego kraju porozumienia. wg. mnie objęcie Grecji nie byłoby dobrym pomysłem, z wiadomych powodów
  (Chodzi tu o odcięcie wschodu od zachodu i możliwości skorzystania na tym w aspekcie gospodarczym. Kraje Europy środkowej leżą w strategicznym pkt. i zarówno zachód jak i wschód dumają nas w tyłek, a my kraje środka dajemy im tę możliwość nie wykorzystując naszego położenia w Europie – praktycznie cała Europa środkowa klepie biedę)

  – likwidacja immunitetu, który pozwala pozostawać politykom bezkarnym przy podejmowanych decyzjach oraz wielu innych aspektach życia zawodowego, a także prywatnego, zgadzam się

  – ograniczenie władzy polityka do zwykłego urzędnika RP. Funkcja ta powinna być chęcią pomocy obywatelom Polski oraz rozbudową gospodarki, przemysłu i handlu Naszego kraju, hmm nie wiem o co dokładnie chodzi, ale ideowo częściowo popieram
  (w tej chwili polityk nie jest urzędnikiem, a człowiekiem ponad prawem – dowodów na przełomie lat w TV chyba nie brakuje)

  – każdy polityk posiadający rodzinę nie może posiadać rozdzielności majątkowej,ten bym raczej pominął
  (pkt. ten jest zamieszczone ze względu na to, iż po przywłaszczeniu korzyści majątkowej można przepisać wszystko na współmałżonka i zaczynają się niepotrzebne schody)

  – nałożenie na polityka oświadczenia lojalnościowego, w którym w razie wykrycia przyjęcia korzyści majątkowej pozbawia się go całego majątku przechodzącego na własność skarbu państwa. Jednakże przysługiwać mu będzie lokal zastępczy tak jak, każdemu obywatelowi RP i według tych samych norm. Dodatkowo nakładany będzie dożywotni zakaz pełnienia funkcji urzędnika państwowego,Zamiast tego lepiej nałożyć wysokie kary, bo nie ma potrzeby dodatkowego komplikowania prawa
  (nic nie komplikujemy, jeśli sami zmieniamy niedorzeczne i absurdalne ustawy i przepisy zastępując je jasnymi, jednoznacznymi i prostymi. Dodatkowo nie wyobrażam sobie, że człowiek który pełniąc funkcję państwową zapłaci sobie karę i dalej może zajmować stanowisko urzędnika państwowego lub innej funkcji, która pozwoli mu na matactwa)

  – bezwzględne karanie osób dokonujących przywłaszczenia pieniędzy i mienia należących do skarbu państwa lub od niego otrzymanych na cele publiczne, zgadzam się

  – ograniczenie ilości posłów parlamentu do dwóch, na każde województwo (32) z pięciu partii, które wchodzą w skład sejmu w udziale procentowym głosowania. W sumie otrzymujemy 160 miejsc poselskich. Przyjmując, że poseł zarabia tylko 10. 000 zł. brutto daje nam oszczędność w ciągu roku 36 000 000 zł. brutto z usuniętych 300 miejsc poselskich lub wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych na podobnych zasadach przedstawionych w dokumencie, jeżeli chcemy również usunąć senat, to nie jestem pewien, czy wystarczy tak mała ilość, ja bym lekko zwiększył ich ilość do 3 na województwo
  (nie ilość ludzi polepsza rządzenie, a jakość ich pracy. To przedstawiciele urzędników lokalnych w sejmie, którzy wiedzą jakie jest stanowisko społeczeństwa w lokalnym okręgu)

  –zrównanie wypłaty polityka z przyjętych 10 000 zł. brutto do średniej krajowej. Przy liczbie 160 posłów i stawce 4000zł brutto otrzymujemy 640 000 zł. brutto miesięcznie na wypłaty (zysk roczny 11 520 000 zł. brutto), Tutaj bym ustanowił pensję na dwu-krotność średniej pensji, ponieważ żaden ekspert nie będzie chciał być w sejmie za niewielką pensję
  (moim zdaniem przy zwiększeniu pensji całkowite odcięcie dodatków. Trzeba pamiętać, że to mają to być ludzie, którzy faktycznie chcą coś dla kraju, a nie napchać kasy w korycie.)

  – zmniejszenie dodatku na prowadzenie biura po oszacowaniu faktycznych wydatków, lecz nie można dopuścić do wypłacania takich sum co miesiąc (11 150 zł.), zgadzam się

  – likwidacja senatu. Senator otrzymuje taką samą kwotę jak poseł parlamentu. Senat posiada 100 miejsc, więc rocznie otrzymujemy 12 000 000 zł. brutto. Do tego należało by dodać wszelkie dodatki,zgadzam się

  – dodatkowo określenie racjonalnej ilości ministrów, których funkcja jaką pełnią będzie realną potrzebą, a nie dodatkowym stołkiem,zgadzam się

  – zaprzestanie zakupu rządowych środków transportu odbiegających rażąco od przeciętnej ceny rynkowej,zgadzam się

  – Konstytucja RP może być zmieniania po obowiązkowym głosowaniu wszystkich obywateli Polski z wynikiem nie mniejszym niż ¾ uprawnionych do głosowania. Ze względu na powagę i ważność zmiany w Konstytucji byłoby to jedyne obowiązkowe głosowanie, które jednocześnie byłby wolnym dniem od pracy,wg. mnie nie ma potrzeby wprowadzania takich restrykcji, i tak trzeba mieć 2/3 głosów w sejmie, żeby ją zmienić, można by ewentualnie zwiększyć % do 75, ale nie ma potrzeby aż takich zmian
  (ja tu mówię o głosowaniu ludzi, a nie sejmu. nikt poza społeczeństwem nie ma prawa zmieniać Konstytucji RP. Zarządzający krajem mogą tylko dać propozycję zmian wynikającą ze zmian jaki ich zdaniem należałoby wprowadzić, ponieważ czasy się zmieniają i niektóre przepisy mogą być już przestarzałe w danym czasie. Moim zdaniem właśnie tylko i wyłącznie społeczeństwo i to nie mniej niż 3/4 ma prawo zmienić zapis w Konstytucji RP. na tym opiera się główne prawo wolności i demokracji, która tak pięknie jest zmieniana dzięki odwołaniom do ustaw poza nią.

  Konstytucja RP powinna być jednoznaczna i niepodważalna, żadnym zewnętrznym przepisem. Niestety z tego co zauważyłem odwołań do innych ustaw w kodeksach jest co nie miara.)

  – zmiana ustaw uproszczająca codzienne życie obywatela RP oraz likwidacje wszystkich innych absurdalnych ustaw,zgadzam się

  – zakaz uprawy i sprzedaży produktów GMO (żywność modyfikowana genetycznie) oraz innych produktów je zawierającą na terenie całego kraju. Złamanie zakazu jest porównywalne z celowym zamiarem narażenia życia i zdrowia obywateli Polski,tutaj byłbym ostrożny, jeśli chodzi o GMO, to trzeba najpierw przeprowadzić szczegółowe testy, zanim podejmie się jakieś kroki
  (badania już dawno przeprowadzono. Wszystko można z łatwością odnaleźć w internecie o niezależnych badaniach i tematem TABU w firmach produkujących GMO.

  Wyniszczanie organów wewnętrznych, bezpłodność i zwiększenie ilości zachorowań na choroby, które kiedyś były mniej spotykane.
  więcej na temat:
  http://ruchobywatelskimanifesto.pl/GMO-%28ekosystem%29.php
  http://ruchobywatelskimanifesto.pl/GMO-%28ro%C5%9Bliny%29.php
  http://ruchobywatelskimanifesto.pl/GMO-%28zdrowie%29.php

  Tyle wyników badań chyba wystarczy, jeśli nie zapraszam do obejrzenia S.O.S. Ziemia oraz Przyszłość pożywienia:
  http://ruchobywatelskimanifesto.pl/Wiedza-podstawowa.php )

  – zakazu sprowadzania do kraju groźnych pestycydów, środków trujących oraz niebezpiecznych w celu utylizacji nie będących składnikiem produkcji w przemyśle, które negatywnie wpływają na środowisko i zdrowie człowieka. Nasz kraj to nie składowisko. Powyższy zakaz dotyczyłby również uprawy roślin i hodowli zwierząt. Skutki złamania zakazu byłoby identyczne jak w przypadku uprawy i sprzedaży GMO, jak poprzednio
  (patrz wpis powyżej)

  – ułatwienie działania i sprzedaży żywności ekologicznej na rynku lokalnym rolników i hodowców żywności po wcześniejszym otrzymaniu certyfikatu, który będzie kontrolowany, a w przypadku oszustw karany, zgadzam się

  – przeznaczenie pieniędzy na zakup sprzętu medycznego, który jest nieosiągalny w Polsce, zgadzam się

  – usprawnienie działania służby zdrowia poprzez realne możliwości jakie można dokonać w obecnej chwili przy współpracy z lekarzami,zgadzam się

  – wspieranie badań nad nowatorskimi badaniami w dziedzinie zdrowia, które mogą ratować życie ludzi lub znacząco wpłynąć na skrócenie czasu przywrócenia do zdrowia, zgadzam się

  – wspieranie badań nad alternatywnymi źródłami energii oraz nie blokowanie możliwości produkowaniu jej na własne potrzeby przy założeniu, że nie narazi ono życia i zdrowia oraz nie wpłynie negatywnie na środowisko. Zwłaszcza po tym jak rząd uwalnia ceny dla energetyki taryfa G, której posiadaczem jest, każdy zwykły obywatel RP. Ceny te nie będą uzgadniane z rządem RP, zgadzam się

  – zaprzestanie trwonienia pieniędzy podatników na niedorzeczne projekty i nierzetelne przetargi,zgadzam się

  – wspieranie polskich wynalazców i pomoc w badaniach naukowych w celu podniesienia niezależności gospodarczej i być może dzięki temu wprowadzenie Polski na czołowego lidera w danej dziedzinie na skalę Europy lub Świata,po raz kolejny się zgadzam

  – działania mające na celu przywróceniu komunikacji w mniejszych miejscowościach w celu ułatwienia dojazdu do pracy, szkoły, lekarza itp. jak wyrzej

  – zaprzestanie sprzedaży złóż naturalnych w ręce obcego kapitału,nie znam dokładnego znaczenia tego wyrażenia
  (odwołuję do filmu gaz łupkowy fakty i mity oraz gaz łupkowy, czyli jak się okrada Polskę (publikacja zagraniczna) http://ruchobywatelskimanifesto.pl/Polska-sprzedana.php
  Dowiedzą się państwo, że nie tylko o gazie mowa)

  – zaprzestanie sprzedaży ziemi polskiej w ręce obcego kapitału zastępując możliwością dzierżawy długoterminowej,ziemia polska publiczna jest taka sama jak ziemia polska prywatna, więc nie wiem o co chodzi
  (pisząc obcy kapitał chodzi mi o zagraniczny. Nie ma znaczenia także czy to sprzedaje Polak prywatnie czy urząd państwowy. Ziemia polska jest tylko polska!!! Nie może być sytuacji, że ktoś w naszym kraju będzie nam mówił czy możemy po danym kawałku ziemi stąpać czy nie. Nie po to nasi przodkowie oddali za nią życie, żeby teraz ją sprzedano za grosze, bo mamy zubożałe społeczeństwo, które szuka możliwości uzyskania pieniędzy i jest zmuszona do właśnie takiego działania. To się nazywa ekonomiczny rozbiór Polski panie i panowie !!!)

  – ułatwienie procedur dla małych i średnich przedsiębiorstw,zgadzam się

  – poprawa edukacji RP biorąc przykłady z czołowych krajów na świecie, ponieważ przyszłe pokolenia są najważniejszym dobrem społecznym,zgadzam się

  – wprowadzenie norm określających zawartość podręczników dzięki czemu treść nie utraci ważności przez przynajmniej kilka kolejnych lat, a w przypadku zmian wynikających z odkryć itp. będą aktualizowane, aczkolwiek nie będzie miało to wpływu na program nauczania, ja bym raczej poszedł o krok dalej i wprowadził elektroniczne książki, które będą mogły być aktualizowane
  (w chwili obecnej jako kraj nie jesteśmy w stanie tego zrobić to raz mimo, że pomysł jak najbardziej popieram. Po drugie to i tak zbyt dużo gadżetów zaślepia nasze dorastające społeczeństwo co z pewnością poprze wielu rodziców)

  – zaprzestanie narażania dzieci na dźwiganie wielu podręczników do jednego przedmiotu zastępując je jedną treścią w całości zgodną z programem nauczania. Wpłynie to pozytywnie na zdrowie i odciąży kręgosłup, który obecnie od najmłodszych lat jest niszczony przez ciężar jaki muszą dźwigać Nasze pociechy.jak wyżej
  (tak tu jak najbardziej e-book się sprawdza i jest to kluczowy argument do ich wprowadzenia)

  Niestety nie ma tutaj wielu pomysłów na zwiększenie przychodów Państwa.

  (Informacje jakie wychodzi na temat wydatków itp. ze środowiska politycznego jest tylko wierzchołkiem góry lodowej i z pewnością po uzyskaniu dostępu do tej wiedzy sumienie się przykładając skutecznie będziemy mogli te pieniądze przekierować tam, gdzie powinny iść. Mowa tu oczywiście o zakupie sprzętu medycznego niezbędnego w kraju oraz na jego działanie. Oczywiście na wszystko trzeba czasu, ale trzeba też ludzi, którzy faktycznie chcą zmienić Polskę w naszą Ojczyznę.

  Najpierw musimy „uzdrowić” władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, aby otrzymać możliwość zamiany absurdów niszczących ekonomię i gospodarkę w kraju.
  Nie od razu Rzym zbudowano. Dlatego zanim zbudujemy dach trzeba zrobić dobre fundamenty, które w chwili obecnej niszczą wszystko co się na nich opiera)

  pozdrawiam serdecznie
  Ruch Obywatelski manifesto…
  Adam Roger Kleszcz

  Odpowiedz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s