reforma Emerytalna – wiek cz. 3

7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIELŚNICY
7.1. Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) – 65
7.2. Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni – 65
7.3. Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni – 65
7.4. Elektrycy i elektronicy – 66
7.5. Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni – 65
7.5.1. Klasyfikatorzy żywności i pokrewni – 68
7.5.2. Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni – 66
7.5.3. Konstruktorzy i krojczowie odzieży – 68
7.5.4. Szwaczki, hafciarki i pokrewni – 66
7.5.5. Nurkowie – 60
8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ
8.1. Operatorzy maszyn wydobywczych i przetwórczych – 65
8.1.1. Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni – 64
8.2. Monterzy – 65
8.3. Kierownicy i operatorzy pojazdów – 68
8.3.1. Marynarze i pokrewni – 67
9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH
9.1. Pomoce domowe i sprzątaczki – 65
9.2. Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie – 65
9.3. Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle budownictwie i transporcie – 65
9.3.1. Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie – 64
9.3.2. Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle – 65
9.3.3. Robotnicy pomocniczy transportu i prac magazynowych – 64
9.3.3.1. Prowadzący pojazdy ciągnięte przez zwierzęta – 65
9.3.3.2. Układacze towarów na półkach – 65

Reklamy

Reforma Emerytalna – wiek cz. 2

4. PRACOWNICY BIUROWI – 71
5. PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY
5.1. Pracownicy usług osobistych – 70
5.2. Sprzedawcy i pokrewni – 71
5.3. Pracownicy opieki osobistej i pokrewni – 68
5.4. Pracownicy usług ochrony – 60
6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY
6.1. Rolnicy produkcji towarowej – 64
6.1.1. Ogrodnicy – 67
6.2. Leśnicy i rybacy – 65
6.2.1. Robotnicy leśni i pokrewni – 64
6.3. Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby – 67
6.3.1. Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby – 64
6.3.2. Hodowcy zwierząt pracujący na własne potrzeby – 64
6.3.3. Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby – 64

Reforma emerytalna – wiek cz.1

1. RZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY – 71 lat
2. SPECJALIŚCI
2.1. Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych
2.1.1. Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o Ziemi – 71
2.1.2. Matematycy, statystycy i pokrewni – 71
2.1.3. Specjaliści nauk biologicznych i pokrewni 71
2.1.3.1. Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni – 70
2.1.4. Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii)
2.1.4.1. Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji – 70
2.1.4.2. Inżynierowie budownictwa – 68
2.1.4.3. Inżynierowie inżynierii środowiska – 69
2.1.4.4. Inżynierowie mechanicy – 68
2.1.4.5. Inżynierowie chemicy i pokrewni – 70
2.1.4.6. Inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni 67
2.1.4.7. Inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani – 70
2.1.5. Inżynierowie elektrotechnologii – 69
2.1.6. Architekci, geodeci, projektanci i pokrewni – 70
2.2. Specjaliści do spraw zdrowia – 68
2.2.1. Inni specjaliści ochrony zdrowia – 69
2.3. Specjaliści nauczania i wychowania – 70
2.4. Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania – 71
2.5. Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych – 71
2.6. specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury – 71
3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL
3.1. Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych
3.1.1. Technicy nauk fizycznych i technicznych – 67
3.1.1.1. Technicy budownictwa – 66
3.1.1.2. Technicy elektrycy – 66
3.1.1.3. Technicy elektronicy i pokrewni – 66
3.1.1.4. Technicy mechanicy – 66
3.1.1.5. Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni – 65
3.1.2. Mistrzowie produkcji w górnictwie, przemyśle przetwórczym i budownictwie – 65
3.1.3. Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych – 67
3.1.4. Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności – 67
3.1.5. Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa – 68
3.1.6. Pracownicy służb technicznych żeglugi – 66
3.2. Średni personel do spraw zdrowia – 69
3.3. Średni personel do spraw biznesu i administracji – 70
3.3.1. Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru
3.3.1.1. Funkcjonariusze celni i ochrony granic – 60
3.3.1.2. Policjanci służby kryminalnej – 65
3.3.1.3. Funkcjonariusze służby więziennej – 60
3.3.1.4. Funkcjonariusze służby więziennej – 60
3.3.1.5. Funkcjonariusze służb specjalnych – 60
3.4. Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny – 70
3.4.1. Sportowcy, trenerzy i pokrewni – 65
3.5. Technicy informatycy – 71

Reforma Emerytalna – zmiany w projekcie

Po przeanalizowaniu systemu i możliwych zmian postanowiłem wprowadzić poprawki w projekcie. Te zmiany będą częściowo naśladowały Kanadyjski system emerytalny. Polegają one na wprowadzeniu emerytury minimalnej ,która będzie wynosiła 90% pensji minimalnej. Każda osoba zatrudniona będzie płaciła taką samą składkę emerytalną. Możliwym będzie jednak zwiększenie swojej emerytury poprzez płacenie dodatkowych składek.

Pracodawcy nie będą nic płacił, ponieważ nawet gdyby nałożyć na nich te składki on w efekcie i tak „przeżuci” się to na pracowników. W sumie składki na ubezpieczenia będą w wysokości 280 zł dla mężczyzn oraz w wysokości 320 zł dla kobiet. Z czego 220 i 260 zł będą na emerytury, po 30 zł na renty, oraz po 10 zł na choroby i wypadki.

Edit.
Dodam jeszcze, że owe składki będą rosły co roku o wartość inflacji + o procent o jaki będzie rosła płaca minimalna.

Reforma emerytalna – wstęp

Reforma emerytalna jest bardzo ważnym przedsięwzięciem, które ma na celu przynieść oszczędności dla budżetu, jak i dać większe pole manewru dla osób, które płacą składki.

Wiek emerytalny, będzie rozłożony bardziej sprawiedliwie, według polskiej KZiS (Klasyfikacja zawodów i Specjalizacji). Każda grupa zawodów będzie miała oddzielny wiek, w którym przechodzi się na emerytury. Np. pracownicy w hucie, będą przechodzili na emeryturę wcześniej niż teraz, a np. kierownik w tej samej hucie później niż teraz.

Najszybciej na emeryturę będą przechodzić pracownicy fizyczni, a najpóźniej biurowi. Taki podział jest sprawiedliwy, ponieważ coraz trudniej jest pracować fizycznie w wieku 60+.

Jeżeli ktoś pracował przykładowo 25 lat w fabryce, gdzie przechodziłby na emeryturę załóżmy w wieku 60 lat, a później 25 lat w biurze, gdzie emerytura jest w wieku np. 72 lat, to na emeryturę przejdzie w wieku pośrednim wynikającym ze średniej arytmetycznej. Taka osoba przeszłaby na emeryturę w wieku 66 lat.

Kolejną zmianą jest możliwość zrezygnowania z emerytury i „wypłacenia” uzbieranych pieniędzy z funduszu emerytalnego, przez co ta osoba nie płaciłaby już składek emerytalnych. Pieniądze, które płacimy państwu w składkach na emerytury są nasze i każdy powinien zdecydować co z nimi zrobić.

Kolejna rzecz, to umożliwienie sprawdzenia ile ma się pieniędzy na koncie emerytalnym, gdzie są one ulokowane, oraz prognozę ile będzie wynosiła emerytura. To będzie ułatwiało decyzję przy wybieraniu, czy chcemy zrezygnować z emerytury, czy też nie. Tego typu operacje będą odbywały się przez internet i w ZUS.