Reforma Emerytalna – wiek cz. 2

4. PRACOWNICY BIUROWI – 71
5. PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY
5.1. Pracownicy usług osobistych – 70
5.2. Sprzedawcy i pokrewni – 71
5.3. Pracownicy opieki osobistej i pokrewni – 68
5.4. Pracownicy usług ochrony – 60
6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY
6.1. Rolnicy produkcji towarowej – 64
6.1.1. Ogrodnicy – 67
6.2. Leśnicy i rybacy – 65
6.2.1. Robotnicy leśni i pokrewni – 64
6.3. Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby – 67
6.3.1. Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby – 64
6.3.2. Hodowcy zwierząt pracujący na własne potrzeby – 64
6.3.3. Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby – 64

Reklamy

Reforma emerytalna – wiek cz.1

1. RZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY – 71 lat
2. SPECJALIŚCI
2.1. Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych
2.1.1. Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o Ziemi – 71
2.1.2. Matematycy, statystycy i pokrewni – 71
2.1.3. Specjaliści nauk biologicznych i pokrewni 71
2.1.3.1. Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni – 70
2.1.4. Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii)
2.1.4.1. Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji – 70
2.1.4.2. Inżynierowie budownictwa – 68
2.1.4.3. Inżynierowie inżynierii środowiska – 69
2.1.4.4. Inżynierowie mechanicy – 68
2.1.4.5. Inżynierowie chemicy i pokrewni – 70
2.1.4.6. Inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni 67
2.1.4.7. Inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani – 70
2.1.5. Inżynierowie elektrotechnologii – 69
2.1.6. Architekci, geodeci, projektanci i pokrewni – 70
2.2. Specjaliści do spraw zdrowia – 68
2.2.1. Inni specjaliści ochrony zdrowia – 69
2.3. Specjaliści nauczania i wychowania – 70
2.4. Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania – 71
2.5. Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych – 71
2.6. specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury – 71
3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL
3.1. Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych
3.1.1. Technicy nauk fizycznych i technicznych – 67
3.1.1.1. Technicy budownictwa – 66
3.1.1.2. Technicy elektrycy – 66
3.1.1.3. Technicy elektronicy i pokrewni – 66
3.1.1.4. Technicy mechanicy – 66
3.1.1.5. Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni – 65
3.1.2. Mistrzowie produkcji w górnictwie, przemyśle przetwórczym i budownictwie – 65
3.1.3. Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych – 67
3.1.4. Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności – 67
3.1.5. Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa – 68
3.1.6. Pracownicy służb technicznych żeglugi – 66
3.2. Średni personel do spraw zdrowia – 69
3.3. Średni personel do spraw biznesu i administracji – 70
3.3.1. Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru
3.3.1.1. Funkcjonariusze celni i ochrony granic – 60
3.3.1.2. Policjanci służby kryminalnej – 65
3.3.1.3. Funkcjonariusze służby więziennej – 60
3.3.1.4. Funkcjonariusze służby więziennej – 60
3.3.1.5. Funkcjonariusze służb specjalnych – 60
3.4. Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny – 70
3.4.1. Sportowcy, trenerzy i pokrewni – 65
3.5. Technicy informatycy – 71

Reforma emerytalna – wstęp

Reforma emerytalna jest bardzo ważnym przedsięwzięciem, które ma na celu przynieść oszczędności dla budżetu, jak i dać większe pole manewru dla osób, które płacą składki.

Wiek emerytalny, będzie rozłożony bardziej sprawiedliwie, według polskiej KZiS (Klasyfikacja zawodów i Specjalizacji). Każda grupa zawodów będzie miała oddzielny wiek, w którym przechodzi się na emerytury. Np. pracownicy w hucie, będą przechodzili na emeryturę wcześniej niż teraz, a np. kierownik w tej samej hucie później niż teraz.

Najszybciej na emeryturę będą przechodzić pracownicy fizyczni, a najpóźniej biurowi. Taki podział jest sprawiedliwy, ponieważ coraz trudniej jest pracować fizycznie w wieku 60+.

Jeżeli ktoś pracował przykładowo 25 lat w fabryce, gdzie przechodziłby na emeryturę załóżmy w wieku 60 lat, a później 25 lat w biurze, gdzie emerytura jest w wieku np. 72 lat, to na emeryturę przejdzie w wieku pośrednim wynikającym ze średniej arytmetycznej. Taka osoba przeszłaby na emeryturę w wieku 66 lat.

Kolejną zmianą jest możliwość zrezygnowania z emerytury i „wypłacenia” uzbieranych pieniędzy z funduszu emerytalnego, przez co ta osoba nie płaciłaby już składek emerytalnych. Pieniądze, które płacimy państwu w składkach na emerytury są nasze i każdy powinien zdecydować co z nimi zrobić.

Kolejna rzecz, to umożliwienie sprawdzenia ile ma się pieniędzy na koncie emerytalnym, gdzie są one ulokowane, oraz prognozę ile będzie wynosiła emerytura. To będzie ułatwiało decyzję przy wybieraniu, czy chcemy zrezygnować z emerytury, czy też nie. Tego typu operacje będą odbywały się przez internet i w ZUS.