Dyskryminacja młodzieży!

Dyskryminacja ze względu na różne czynniki niestety jest wciąż bardzo powszechna. Jedną z jej form jest dyskryminacja ze względu na wiek. Przeczytałem ostatnio wiele artykułów na temat dyskryminacji wiekowej i wszędzie jest napisane, że dyskryminowani są głównie ludzie starsi. Dzisiaj jednak chciałbym powiedzieć o dyskryminacji młodych ludzi – to zagadnienie jest bardzo często pomijane, chociaż jest równie ważne.

Owa dyskryminacja ma kilka form, jedną z nich można zauważyć na rynku pracy. Pracodawcy niechętnie przyjmują młodych ludzi do pracy; no chyba, że to praca „przy łopacie”; ponieważ prawie zawsze wymaga się doświadczenia w zawodzie przynajmniej 2 lata, tylko pytaniem jest jak owo doświadczenie zdobyć, skoro nikt nie chcę Cię przyjąć. Pomoc młodym w znalezieniu zatrudnienia będzie w innym temacie.

Ostatnio pewna osoba w moim gronie słusznie zauważyła, że istnieje różnica pomiędzy dorosłością, a dojrzałością. Niektórzy, chociażby 15-to latkowie są wiele „doroślejsi” niż osoby, dawno po 30-tce. Chciałbym, żeby Ci „doroślejsi” mogli wcześniej, warunkowo otrzymać świadectwo pełnoletności.

Jest to z uelastycznienie wieku, w którym jest się pełnoletnim. Chciałbym, żeby już od 15 roku życia dało się zostać pełnoletnim. Wiązałoby się to z przejściem testów psychologicznych, oraz z WDŻ, bądź WOS.

Chciałbym, także zmienić wiek, w jaki można zostać prezydentem, premierem itp. Wedle prawa, po osiągnięciu pełnoletności mamy pełnię praw – to jest kłamstwo. Chociażby prezydentem można zostać dopiero od 35-ego roku życie, więc wcale obecni 18-latkowie nie mają pełni praw.

Każdy, kto jest pełnoletni, powinien mieć na prawdę pełnię praw. Powinien móc zostać prezydentem, bez czekania do 35. Mamy demokrację, więc nie ma sensu ustalać takich zakazów, które to nie mają żadnego związku z tym systemem.

Reklamy

reforma Emerytalna – wiek cz. 3

7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIELŚNICY
7.1. Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) – 65
7.2. Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni – 65
7.3. Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni – 65
7.4. Elektrycy i elektronicy – 66
7.5. Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni – 65
7.5.1. Klasyfikatorzy żywności i pokrewni – 68
7.5.2. Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni – 66
7.5.3. Konstruktorzy i krojczowie odzieży – 68
7.5.4. Szwaczki, hafciarki i pokrewni – 66
7.5.5. Nurkowie – 60
8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ
8.1. Operatorzy maszyn wydobywczych i przetwórczych – 65
8.1.1. Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni – 64
8.2. Monterzy – 65
8.3. Kierownicy i operatorzy pojazdów – 68
8.3.1. Marynarze i pokrewni – 67
9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH
9.1. Pomoce domowe i sprzątaczki – 65
9.2. Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie – 65
9.3. Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle budownictwie i transporcie – 65
9.3.1. Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie – 64
9.3.2. Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle – 65
9.3.3. Robotnicy pomocniczy transportu i prac magazynowych – 64
9.3.3.1. Prowadzący pojazdy ciągnięte przez zwierzęta – 65
9.3.3.2. Układacze towarów na półkach – 65

Reforma Emerytalna – wiek cz. 2

4. PRACOWNICY BIUROWI – 71
5. PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY
5.1. Pracownicy usług osobistych – 70
5.2. Sprzedawcy i pokrewni – 71
5.3. Pracownicy opieki osobistej i pokrewni – 68
5.4. Pracownicy usług ochrony – 60
6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY
6.1. Rolnicy produkcji towarowej – 64
6.1.1. Ogrodnicy – 67
6.2. Leśnicy i rybacy – 65
6.2.1. Robotnicy leśni i pokrewni – 64
6.3. Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby – 67
6.3.1. Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby – 64
6.3.2. Hodowcy zwierząt pracujący na własne potrzeby – 64
6.3.3. Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby – 64

Reforma emerytalna – wiek cz.1

1. RZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY – 71 lat
2. SPECJALIŚCI
2.1. Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych
2.1.1. Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o Ziemi – 71
2.1.2. Matematycy, statystycy i pokrewni – 71
2.1.3. Specjaliści nauk biologicznych i pokrewni 71
2.1.3.1. Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni – 70
2.1.4. Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii)
2.1.4.1. Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji – 70
2.1.4.2. Inżynierowie budownictwa – 68
2.1.4.3. Inżynierowie inżynierii środowiska – 69
2.1.4.4. Inżynierowie mechanicy – 68
2.1.4.5. Inżynierowie chemicy i pokrewni – 70
2.1.4.6. Inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni 67
2.1.4.7. Inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani – 70
2.1.5. Inżynierowie elektrotechnologii – 69
2.1.6. Architekci, geodeci, projektanci i pokrewni – 70
2.2. Specjaliści do spraw zdrowia – 68
2.2.1. Inni specjaliści ochrony zdrowia – 69
2.3. Specjaliści nauczania i wychowania – 70
2.4. Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania – 71
2.5. Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych – 71
2.6. specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury – 71
3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL
3.1. Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych
3.1.1. Technicy nauk fizycznych i technicznych – 67
3.1.1.1. Technicy budownictwa – 66
3.1.1.2. Technicy elektrycy – 66
3.1.1.3. Technicy elektronicy i pokrewni – 66
3.1.1.4. Technicy mechanicy – 66
3.1.1.5. Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni – 65
3.1.2. Mistrzowie produkcji w górnictwie, przemyśle przetwórczym i budownictwie – 65
3.1.3. Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych – 67
3.1.4. Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności – 67
3.1.5. Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa – 68
3.1.6. Pracownicy służb technicznych żeglugi – 66
3.2. Średni personel do spraw zdrowia – 69
3.3. Średni personel do spraw biznesu i administracji – 70
3.3.1. Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru
3.3.1.1. Funkcjonariusze celni i ochrony granic – 60
3.3.1.2. Policjanci służby kryminalnej – 65
3.3.1.3. Funkcjonariusze służby więziennej – 60
3.3.1.4. Funkcjonariusze służby więziennej – 60
3.3.1.5. Funkcjonariusze służb specjalnych – 60
3.4. Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny – 70
3.4.1. Sportowcy, trenerzy i pokrewni – 65
3.5. Technicy informatycy – 71

Reforma emerytalna – wstęp

Reforma emerytalna jest bardzo ważnym przedsięwzięciem, które ma na celu przynieść oszczędności dla budżetu, jak i dać większe pole manewru dla osób, które płacą składki.

Wiek emerytalny, będzie rozłożony bardziej sprawiedliwie, według polskiej KZiS (Klasyfikacja zawodów i Specjalizacji). Każda grupa zawodów będzie miała oddzielny wiek, w którym przechodzi się na emerytury. Np. pracownicy w hucie, będą przechodzili na emeryturę wcześniej niż teraz, a np. kierownik w tej samej hucie później niż teraz.

Najszybciej na emeryturę będą przechodzić pracownicy fizyczni, a najpóźniej biurowi. Taki podział jest sprawiedliwy, ponieważ coraz trudniej jest pracować fizycznie w wieku 60+.

Jeżeli ktoś pracował przykładowo 25 lat w fabryce, gdzie przechodziłby na emeryturę załóżmy w wieku 60 lat, a później 25 lat w biurze, gdzie emerytura jest w wieku np. 72 lat, to na emeryturę przejdzie w wieku pośrednim wynikającym ze średniej arytmetycznej. Taka osoba przeszłaby na emeryturę w wieku 66 lat.

Kolejną zmianą jest możliwość zrezygnowania z emerytury i „wypłacenia” uzbieranych pieniędzy z funduszu emerytalnego, przez co ta osoba nie płaciłaby już składek emerytalnych. Pieniądze, które płacimy państwu w składkach na emerytury są nasze i każdy powinien zdecydować co z nimi zrobić.

Kolejna rzecz, to umożliwienie sprawdzenia ile ma się pieniędzy na koncie emerytalnym, gdzie są one ulokowane, oraz prognozę ile będzie wynosiła emerytura. To będzie ułatwiało decyzję przy wybieraniu, czy chcemy zrezygnować z emerytury, czy też nie. Tego typu operacje będą odbywały się przez internet i w ZUS.